x
How to Apply Human Resources / How to Apply

How Can I Apply

Our company's selection and placement system provides equal opportunities to anyone who is capable of required competence(knowledge, skill, attitude) and also people who will adopt and keep company values, without making any discrimination and without granting any privileges to anyone.

Our main principle in selection and placement is based on procurement of the most suitable applicant.

Common attributes sought for applicants to be employed by Goltas Cimento is to have training, technical knowledge and competencies which are actually requirement of that position.

In employment process which aims to place right applicant to appropriate position, Goltas Cimento database, career portals and individual applications are assessed.

If you wish to participate in our growing and developing family, you can contact us by filling in job application form on our website or applying to our advertisements in our career pages.

Please be careful about following instructions before filling out Application Form;

  • You must fill Job Application Form carefully and completely.
  • Filling out this form does not imply acceptance of your application.
  • Our company does not undertake anything when you fill this form up.
  • This is a general job application and will be evaluated if there are any suitable positions for your qualifications.
  • All information that is provided by you will be kept strictly confidential by our company.

Job application Form

Company to apply:
Name Surname:
Place of Birth:
Date of Birth:
Sex:
Number of Child:
Military Service:
Date of discharge:
If not, date of deferment:
Reason of exemption:
Residence Address:
District:
Province:
Home Phone:
Mobile Phone:
E-mail:
Position you apply to (by the order of preference):

A- Personal Information

1- Do you have driver’s license?
If "Yes", which licenses?
2- Status of overtime working:
3- Working in night shifts:

B- Educational background

1- Schools:

Please write the schools you graduated from.

School Name Department Starting date Graduation date Graduation grade
High school
Associate degree
Undergraduate
Master’s degree
Doctorate

2- Training, course and seminars:

Please write the organizations exceeding 3 days and certificates of which you can submit.

Name of the institution Subject Term Date of participation

3- Foreign language skill:

Please choose only the proper box related to the foreign language you know.

Foreign language Reading Writing Speaking
Intermed. Good Advanced Intermed. Good Advanced Intermed. Good Advanced
English
German
French
Italian
Spanish
Russian
Arabic

4- Computer skills:

Please choose only the proper box related to the programs you know.

Program Pre-intermediate Intermed. Good Advanced
MS Word
MS Excel
MS Powerpoint

C- Job experience

1- Experience

Please write your job experiences from present to the past.

Company Position Starting date Leaving date Leaving reason Gross salary Other rights

2- References

People who can reference you:
(other than your relatives)

Name and Surname Company Position Tel No E-mail address

D. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden uygun olanlarını seçiniz.

Evet Hayır

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Göltaş Çimento”) iş başvurumun değerlendirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamında;

  • Ad-soyad, ehliyet bilgisi, doğum yeri – tarihi, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik verilerimi, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerimi, özgeçmişime ilişkin verileri, eğitim ve iş tecrübesine ilişkin bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel bilgiyi (“Kişisel Veriler”),
  • Sağlık durumu, engellilik durumu, ehliyet, kan grubu, din bilgisi, sabıka kaydı, sendika bilgisi, gibi başvuru formunda yer alan diğer veriler dâhil kişisel verilerimi işlemesine (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”),

Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’imin, Yabancı Dil ve Zihinsel Beceri testlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, Göltaş Çimento ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

Yukarıda yer alan verilerin başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde ileride açılacak pozisyonlar için Göltaş Çimento ve grup şirketleri tarafından değerlendirilmesini istiyor ve bu amaçla işlenmesine muvafakat ediyorum.

Özgeçmişimde yer alan referanslarım ile Şirketinizin iletişime geçebilmesi için, referanslardan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında açık rıza tarafımca alınmış olup, size ilettiğim ve/veya özgeçmişimde yer alan referanslarımla iletişime geçilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmaması kaydı ile izin veriyorum.

Kişisel Verilerimin Göltaş Çimento tarafından işlenmesine ve Kanun ve sair mevzuat uyarınca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ederim

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili Göltaş Çimento’nun topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

  • bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
  • eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde talep edebilirsiniz.

Aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için yukarıdaki koşulları kabul etmelisiniz.