x
Nasıl Başvuru Yapabilirim İnsan Kaynakları / Nasıl Başvuru Yapabilirim

Nasıl Başvuru Yapabilirim

Şirketimizin seçme ve yerleştirme sistemi; hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz doğru işe doğru adayların temini esasına dayanmaktadır.

Göltaş Çimento tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklere sahip olmaktır. 

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Göltaş Çimento veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilir.

Sizde büyüyen ve gelişen ailemizin bir parçası olmak isterseniz, sitemizdeki iş başvuru formunu doldurarak veya kariyer sayfalarındaki ilanlarımıza başvurarak bize ulaşabilirsiniz.

İş Başvuru Formunu doldurmadan önce dikkat etmeniz gerekenler;

  • İş Başvuru Formunu dikkatle ve eksiksiz doldurmalısınız.
  • Bu formun doldurulması, iş başvurunuzun kabulü anlamına gelmemektedir.
  • Bu formun doldurulması, şirketimizi herhangi bir taahhüt altına sokmamaktadır.
  • Yapacağınız iş başvurusu, genel nitelikte bir başvuru olup niteliklerinize uygun boş pozisyon var ise değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Vereceğiniz tüm bilgiler, şirketimiz tarafından kesinlikle gizli tutulacaktır.

İş Başvuru formu

Başvuru yapılacak şirket:
Adı Soyadı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Çocuk Sayısı:
Askerlik Durumu:
Yaptı ise terhis tarihi:
Yapmadı ise tecil tarihi:
Muafiyet sebebi:
İkametgah Adresi:
İlçe:
İl:
Ev Telefonu:
Cep Telefon:
E-posta:
Müracaat Ettiğiniz Pozisyon (Tercih sırasına göre):

A- Kişisel Bilgiler

1- Sürücü Belgeniz var mı?
"Evet" ise, hangi belgeler?
2- Fazla mesai yapabilme durumu:
3- Gece vardiyalarında çalışabilme:

B- Eğitim Bilgileri

1- Öğrenim Kurumları:

Mezun olduğunuz öğrenim kurumlarını yazınız.

Öğrenim Kurumu Okul Bölüm Başlama Tarihi Mezuniyet Tarihi Mezuniyet Derecesi
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

2- Staj, Kurs ve Seminerler:

3 günü aşan ve sertifikalarını ibraz edebileceklerinizi yazınız.

Kurum adı Konusu Süresi Katıldığınız Tarih

3- Yabancı Dil Bilgisi:

Aşağıda sadece bildiğiniz diller ile ilgili uygun olan kutucukları seçiniz.

Yabancı Dil Okuma Yazma Konuşma
Orta İyi Çok iyi Orta İyi Çok iyi Orta İyi Çok iyi
İngilizce
Almanca
Fransızca
İtalyanca
İspanyolca
Rusça
Arapça

4- Bilgisayar Bilgisi:

Aşağıda sadece bildiğiniz programlar ile ilgili uygun olan kutucukları seçiniz.

Program Az Orta İyi Çok iyi
MS Word
MS Excel
MS Powerpoint

C- İş Tecrübesi

1- Deneyim

Geçmişteki iş tecrübelerinizi sondan başlayarak yazınız.

Çalıştığınız İş Yeri Görev İşe Giriş Tarihi Ayrılış Tarihi Ayrılış Sebebi En Son Brüt Ücret Diğer Maddi Haklar

2- Referans

Hakkınızda referans verebilecek kişiler:
(Akrabalarınız dışında)

Adı Soyadı Şirketi Görevi Tel No E-posta adresi

D. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden uygun olanlarını seçiniz.

Evet Hayır

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Göltaş Çimento”) iş başvurumun değerlendirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamında;

  • Ad-soyad, ehliyet bilgisi, doğum yeri – tarihi, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik verilerimi, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerimi, özgeçmişime ilişkin verileri, eğitim ve iş tecrübesine ilişkin bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel bilgiyi (“Kişisel Veriler”),
  • Sağlık durumu, engellilik durumu, ehliyet, kan grubu, din bilgisi, sabıka kaydı, sendika bilgisi, gibi başvuru formunda yer alan diğer veriler dâhil kişisel verilerimi işlemesine (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”),

Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’imin, Yabancı Dil ve Zihinsel Beceri testlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, Göltaş Çimento ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

Yukarıda yer alan verilerin başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde ileride açılacak pozisyonlar için Göltaş Çimento ve grup şirketleri tarafından değerlendirilmesini istiyor ve bu amaçla işlenmesine muvafakat ediyorum.

Özgeçmişimde yer alan referanslarım ile Şirketinizin iletişime geçebilmesi için, referanslardan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında açık rıza tarafımca alınmış olup, size ilettiğim ve/veya özgeçmişimde yer alan referanslarımla iletişime geçilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmaması kaydı ile izin veriyorum.

Kişisel Verilerimin Göltaş Çimento tarafından işlenmesine ve Kanun ve sair mevzuat uyarınca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ederim

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili Göltaş Çimento’nun topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

  • bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
  • eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde talep edebilirsiniz.

Aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için yukarıdaki koşulları kabul etmelisiniz.