x
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönetim Sistemleri / Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Amaç

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, Göltaş Çimento'da iş sürekliliğini sağlamayı ve riskleri en aza indirmeyi amaçlar.

Politikanın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı Göltaş Çimento'nun bilgi varlıklarını korumaktır.

Kapsam

Politika, Göltaş Çimento'nun bilgi varlıklarını ve iletişimde olduğu herkesi kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 • Politika aşağıdakileri garanti altına alır;
  • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilir.
  • Bilginin gizliliği sağlanır ve yetkisiz erişime karşı korunur.
  • Bilginin ulaşılabilirliği sağlanır.
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimler, Bilgi Güvenliği ile ilgili iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler izlenir ve yerine getirilir.
  • Bu kapsamda iş planları güncel ve test edilmiş olarak yürürlükte tutulur.
  • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerlidir.
 • Prosedürler, politikayı destekleyici şekilde hazırlanır.
 • Yöneticiler, politikanın uygulanmasından ve ekiplerinin bilinçlenmesinden sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikası'nın, Göltaş Çimento ile etkileşimde olan tüm taraflar için anlaşılması zorunludur.
 • Göltaş Çimento Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.