x
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Yönetim Sistemleri / Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS)

Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış olup halen devam etmektedir. 40.000 m2 yeşil saha çalışması ile 144.000 dönüm üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama 20.000 civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Fabrika içerisinde bulunan Döner fırın ana bacalarında sürekli emisyon ölçüm cihazları bulunmakta, bacagazı emisyonları anlık olarak yetkili kurumlar tarafından bilgisayar ortamında on-line olarak izlenilmekte ve kaydedilmektedir. Yasal uyum, çevre yönetim çalışmalarının temellerinden biridir. Çevre Yönetim süreçleri, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu kurumlarınca da denetlenmektedir. 

Tüm çevre faaliyetlerimizin sistematik bir yönetim biçimi halinde uygulanabilmesi düşüncesiyle 2009 yılı sonunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurma faaliyetlerine başlanmıştır. 12.07.2010 tarihinde KÇK tarafından "ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" belgelendirmesi yapılmıştır. Sahip olduğu diğer yönetim sistemlerine entegre ederek kurduğu TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile çevre performansı sistemli olarak takip edilip sürekli iyileştirilmektedir.

TS EN ISO 14001:2015 Standardı kapsamında 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılan Entegre Yönetim Sistemi geçiş denetimi ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. ISO 14001:2015 belgesini almaya hak kazanmıştır.

Fabrikamız Çevre Mevzuatı kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir.