x
Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Yönetim Sistemleri / Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)

Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)

Enerji, Dünya, Çevre ortaklığını koruyarak sürekli iyileştirme hedefleri kapsamında işletme dahilindeki her noktada doğal kaynakları, kullanılan enerjileri ve ekolojik dengeyi gerekse yeni yatırımlar, gerekse proses kontrolleri ve iyileştirmeler ile kuruluşundan itibaren sürekli olarak gözeten Göltaş Çimento A.Ş. ;

Enerji tüketimini verimliliği artırarak azaltmayı, enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve korumayı hedefleyerek sarf edilen enerjiyi daha sistematik olarak ele alabilmek adına 2017 yılı Ekim ayında Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 kurma çalışmalarına başlamıştır. 2017 yılı Aralık ayında belgelendirme denetimi geçirilerek ISO 50001 belgesi alınmış ve diğer yönetim sistemleri ile entegre edilmiştir.

Göltaş Çimento A. Ş. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketine tüm prosesler kapsamında Enerji Etüdünü yaptırarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne Enerji Etüt Raporunu sunmuştur.

TS EN ISO 50001:2018 standardı kapsamında 31 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Kalite ve Çevre Kurulu tarafından yapılan Entegre Yönetim Sistemi dış denetimi ile yeni standarda geçiş yapılmıştır.