x
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri / İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)

Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikasının, Eylül 2003 tarihinde 26 çimento fabrikasında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurma projesi kapsamında Göltaş Çimento A.Ş.'de çalışmalarına başlamış ve 15 Aralık 2004 Tarihinde British Standards Institution (BSI)'dan Ohsas 18001 belgesini almayı hak eden ikinci fabrika olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. (Belge Tarihi: 17 Ocak 2005)

Göltaş A.Ş bu proje doğrultusunda tüm çalışanların önceliğinin İş sağlığı ve Güvenliği olduğunun bilincinde olup, sürekli eğitimlerle çalışanların görevlerinde daha yetkin kişiler olmaları ve tüm bu faaliyetleri insan sağlığı düşüncesinden yola çakarak Göltaş Çimento'nun özgül olarak çalıştığının göstergesidir.

Göltaş kapısından giren herkese ziyaretçi kartı, ziyaretçi uyarı formu, sahasına 1 dakika bile girecek misafirine kişisel koruyucu malzemesini, sahasında 1 dakika dahi çalışacak müteahhit personelinden sigorta, sağlık raporu ve eğitimlerinin alınması, Göltaş Çimento A.Ş olarak tahammül edilemez risk anlamına gelmekte olup, insan hayatına verilen önemi dikkat çekmektedir.

Yaşanan her türlü kazanın komisyon kurulmakta, incelemeleri yapılmakta ve kazaların tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Sağlık birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere iş yerlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler konusunda bilgili, son derece modern Göltaş Çimento reviri, çalışanlara 24 saat, konusunda uzman genel cerrah iş yeri hekimi tarafından takip edilerekten çalışanlara hizmet vermektedir. Ayrıca revir insan sağlığı konusunu ele alarak, ihtiyaç olduğunda Göltaş Çimento çevresinde oluşabilecek her tür kazada müdahale ederek faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik risklerini tespit etmeyi, iş kazası ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için; tehlikeleri, kazaları ve riskleri yöneten, mümkün olan durumlarda da hedefler oluşturarak azaltan bir yönetim sistemidir.

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini sürekli işlerliğini sağlamak için, yönetim programını ve sorumlularını belirleyerek sürekli iyileştirmelerin yapılması kaza olduktan sonra önlem alınması değil, kaza olmadan önce önlem alınması prensibi benimsenmiş ve her yıl hedefler koyarak denetim mekanizmasını çalıştırmıştır.

Bu sayede Göltaş Çimento A.Ş. kendi personelini İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yetkin kişiler olması konusunda yetiştirdiği gibi Göltaş Çimento'ya kapıdan giren herkesin İş Sağlığı ve iş güvenliği konusuyla bilgilendirildiği ve iş güvenliği ile tanışmalarını sağlamaktan ayrıca ülkemizde AB standartlarını uygulandığını göstermek üzere sayılı şirketlerden olma gururunu taşımaktadır.