x
Politikamız Yönetim Sistemleri / Politikamız

Politikamız

KALİTE, ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çimentonun, ülkelerin kalkınmasında ve başta insan olmak üzere tüm canlıların güvenliği yönündeki önemini kavrayan ve toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile enerji tüketim verimliliğini artırarak enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve korumayı hedefleyerek müşterilerimizin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlamayı amaçlayan Göltaş Çimento A.Ş.;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde ve sürekli kılmayı,
 • Güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlayarak, rekabetçi, standartlara uygun kaliteye sahip, güvenilir üretim yapmayı,
 • Tabi olduğumuz standartlara, ulusal ve yerel yasalara, Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonuna ve diğer şartlara uymayı,
 • Eğitim ile insan kaynaklarımızın yetkinliğini arttırmayı,
 • Politikamız doğrultusunda belirlenen kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı, çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini, hissedarlarını ve toplumu bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için çalışmayı,
 • Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri almayı ve uygulamayı,
 • "Sıfır iş kazası" hedeflemeyi,
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • Göltaş Çimento A.Ş. için çalışan herkesi tehlikelere karşı korumak için kontroller uygulamayı,
 • Teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle çalıştırılmasından vazgeçilen ocakların rehabilitasyonunu ve doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamayı,
 • Ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimleri yapmayı,
 • Enerji verimliliği yüksek uygun üretim ve arıtım teknolojilerini kullanarak, kirliliği kaynağında önlemeyi, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını ve çevrenin bozulmasını önlemeyi,
 • Tesisimizde oluşan atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, su ve toprak kirliliğinin ve gürültü kaynaklarının, enerji tüketim noktalarının kontrolünü sağlamayı,
 • Çevreye ve topluma saygılı şirket imajını korumayı,
 • Yönetim Sistemleri kapsamında kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli gözden geçirip iyileştirmeyi

taahhüt eder.