x
Faaliyetlerimiz Kurumsal / Faaliyetlerimiz

Yatırım Faaliyetlerimiz

Devam Edenler

---

Tamamlananlar

Çimento paketleme yükleme kapasitemizi artırmak için Haver & Boecker firması ile 120 ton/saat kapasiteli 1 adet elektronik döner kantar temini sözleşmesi yapılmış olup tesis 2016 yılında devreye alınarak yükleme kapasitemiz artırılmıştır.

2014 – 2016 yılı 1.Çimento Silosuna İlave Paketleme Ünitesi Kurulum Yatırımı:

2015 yılında toplam 4 adet filtrenin torbalı filtreye dönüştürülmesi kapsamında FLS firması ile mukavele yapılmıştır. Şirketimiz çevresel duyarlılığımız gereği toz emisyonlarını 10 mg/Nm³ düzeyinin altına çekmek için 3 adet elektro filtrenin ve 1 adet çakıllı filtrenin torbalı filtre dönüşümü yatırımını 2015 yılı içerisinde tamamlamıştır.

2015 yılı Elektro ve Çakıllı Filtrelerin Torbalı Filtreye Dönüştürülmesi Kurulum Yatırımı:

Şirketimizin kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinen çıkan atık ısıların değerlendirilip saatte 12 MW enerji üretimi yapacak atık ısı enerji santralı kurulumu için 21.Nisan.2014 yılında Çin firması Catic ile mukavele imzalandı.

26.11.2015 tarihinde sistem devreye alınarak ilk enerji üretimine başlanmıştır. Tesis şu an için Göltaş’ın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin ortalama % 21 ini karşılamaktadır.

Yatırım projesinin finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) tarafından Türkiye’de finanse edilen “ Enerji verimliliği En Yüksek proje” olarak seçilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ödüle layık görülmüştür. Atık ısı projesi ile geri kazanılan enerji 15.000 konutun elektrik enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

2014 – 2015 yılı Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Ünitesi Kurulum Yatırımı:

230 ton/saat kapasiteli dik çimento değirmeni alınması için 22.07.2013 tarihinde Loesche firması ile mukavele yapıldı. Tesis 07.08.2015 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Üretim maliyetimizi düşürmek ve çimento üretiminde ton başına tüketilen enerji miktarını azaltmak surtetiyle ekonomi sağlanmıştır.

2014 – 2015 yılı 5.ci Çimento Değirmeni Kurulum Yatırımı:

3.cü çimento değirmeni kapasite artırımı için Pollysıus firması ile mukavele yapılmıştır.

Yapılan modifikasyon neticesinde % 50 nin üzerinde kapasite artışı sağlanmış olup , çimento üretiminde ton başına 13kWh/ton lık enerji tasarrufu sağlanmıştır.

2013 – 2014 yılı 3.cü Çimento Değirmeni Kapasite Artırımı Yatırımı:

Hammadde ve ürün taşımasını demiryolu ile sağlamak için yükleme ve boşaltma peronları olan istasyon yatırımı gerçekleştirilerek nakliyede ekonomi sağlanmıştır.

2008 – 2009 yılı Göltaş Tren İstasyonu Kurulum Yatırımı:

Çimento paketleme yükleme kapasitemizi artırmak için 100 ton/saat kapasiteli 2 adet döner kantar alımı yapılmış ve silolar arası yeni çimento sevk sistemi yapılmıştır.

2008 – 2009 yılı 5.Çimento Silosuna İlave Paketleme Ünitesi Kurulum Yatırımı:

75.000 ton stok kapasiteli kapalı klinker silosu ve nakil hatları kurulumu için 2005 yılında Aumund firması ile mukavele yapılmıştır. Tesis 2007 yılında işletmeye alınmıştır.

2005 – 2007 yılı 5. Kapalı Klinker Silosu ve Klinker Nakil Hattı Kurulum Yatırımı :

66kV Dağıtım şebekesinden 45MVA güçle beslenen fabrikamız, 11.05.2016 tarihinde devreye alınan yeni enerji tedarik sistemi yatırımı Göltaş Trafo Merkezi ile 154kV İletim Şebekesinden 62.5MVA güç kullanacak hale gelmiştir. Bu yatırım ile kapasite artırımında ihtiyaç duyulan ilave güç karşılanmış, şebeke dalgalanmalarından kaynaklı duruşlardan etkilenme azaltılarak kaliteli enerji seviyesine sahip olunmuş ve dağıtım bedeli ödemeyerek ekonomik kazanç sağlanmıştır. 154/6,3kV - 50/62,5 MVA Göltaş Trafo Merkezi ve iletim hattı halen aktif olarak kullanılmaktadır.

2005 – 2006 yılı 154/6,3 KV Trafo İstasyonu ve Enerji Nakil Hattı Yatırımı:

90 ton/saat üretim kapasiteli farin değirmeninin kapasitesini 120 ton/saat kapasiteye artırılması için Loesche firması ile mukavele imzalanmış olup aynı yıl içerisinde yatırım tamamlanmıştır.

2005 yılı 2.Farin Değirmeni Ünitesi Modernizasyonu:

Düşük kapasiteli Walter elektro filtresi yerine kurulmak üzere FLS ile yeni elektro filtre temini için mukavele imzalanmıştır. Yeni filtre 2007 yılında işletmeye alınmıştır.

2002 - 2007 yılı 1.Hat Elektro Filtresinin Kapasite Artırımı Yatırımı:

2. hat kapasitesini 2000 ton/gün ’den 4000 ton/gün kapasiteye çıkartmak için 19.04.1998 tarihinde KHD firması ile mukavele imzalanmıştır. Klinker üretiminde yıllık bazda 600.000 ton artış sağlanmıştır. 1 kg. klinker üretmek için 850 kcal/kg enerji sarfiyatımız var iken, bu rakam 780 kcal/kg’a düşerek ekonomi sağlanmıştır.

1998 – 2006 yılı 2.Hat Çimento Fabrikası Prekalsinasyon Kapasite Artırımı Yatırımı:

3.cü farin değirmeni yatırımına paralel olarak 10.000 ton stok kapasiteli farin homojene silosu kurulmuştur. Yeni teknoloji ile siloda farin homojene edilmiş olup, klinker üretiminde kaliteyi artırmıştır. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda planlanan2.ci çimento hattı kapasite artırımı projesinde ihtiyaç olan farin silosu hazır hale getirilmiş oldu.

1996 – 1999 yılı 3. Farin Homojene Stok Silosu Kurulum Yatırımı:

2.klinker üretim hattında dar boğaz oluşturan farin kapasitesini artırmak için 220 ton/saat kapasiteli farin değirmeni kurulmuştur. Farin üretiminde rahatlama sağlanarak elektrik enerjisinin pahalı olduğu zaman diliminde duruş yapılarak ciddi ekonomi sağlanmıştır. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda planlanan2.ci çimento hattı kapasite artırımı projesinde ihtiyaç olan farin üretimi sağlanmış oldu.

1996 – 1999 yılı 3. Farin Değirmeni Ünitesi Kurulum Yatırımı:

Çimento silolara kompresörlerin ürettiği basınçlı hava ile nakledilmekte idi ,

Yapılan yatırım ile havalı bant ve kovalı elevatörler vasıtası ile çimentonun silolara nakli sağlanmıştır. Bu yatırım ile elektrik enerji tüketiminde ciddi ekonomik tasarruf yapılmıştır.

Yatırım 1997 Aralık döneminde tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

1996 – 1997 yılı Çimento Havalı Bant Nakil Sistemi Kurulum Yatırımı:

10.000 ton stok kapasiteli çimento silosu inşaatı yapılmıştır. Bu tesis de 2 adet her biri 100 ton/saat kapasiteli çimento paketleme tesisi ve 2 adet dökme çimento yükleme tesisi devreye alınmıştır. Yükleme kapasitemiz % 67, stok kapasitemiz % 100 artmıştır. Tesis 1997 Aralık ayı döneminde tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

1996 – 1997 yılı 5. ci Çimento Silosu ve Paketleme Ünitesi Kurulum Yatırımı:

Bu yatırım ile çimento değirmenlerine klinker sevkiyatımız rahatlamış ve bu hat aynı zamanda klinker satışına da hizmet vererek yükleme kolaylığı sağlanmıştır.

1994 – 1996 yılı Klinker Nakil Sistemi Kurulum Yatırımı:

140 ton/saat kapasiteli çimento değirmeni alınmasına karar verildi. Çimento öğütme kapasitesi artışı ile elektrik enerjinin pahalı olduğu saatlerde duruş yapılarak ekonomi sağlandı. Tesis 1997 yılı sonu itibarı ile devreye alınmıştır.

1993 – 1997 yılı 4.cü Çimento Değirmeni Kurulum Yatırımı:

1.ci hat klinker üretim kapasite artışına bağlı olarak, soğutma ünitesinin otomasyonu ve modernizasyonu yapılmış olup 1995 yılı Şubat ayı sonunda devreye alınmıştır.

1993-1994 yılı 1.Hat Klinker Soğutma Ünitesi Modernizasyonu:

Mevcut 1 ve 2. ci çimento değirmenlerimizin kapasitelerini % 50 artırmak için değirmenlerin önüne ön ezici konulmuş, yeni seperatör temin edilmiş ve değirmenlerde modifikasyona gidilmiştir. Polcom ön ezici, modifikasyonlar ve otomasyon işlemleri tamamlanarak devreye alınmışlardır.

1992 -1995 yılı Çimento 1 ve Çimento 2. Değirmenleri Kapasite Artırımı:

Günlük 1700 ton klinker üretim hattı ile yılda 600.000 ton/klinker üretimi yapması planlanan çimento fabrikasının ihalesi yapıldı. Tesis 27.Haziran.1992 yılında devreye alındı. Bu yatırımla birlikte, kurulu klinker üretim kapasitemiz 2 üretim hattında toplam 1.200.000 ton/yıl klinker olmuştur.

1987 – 1992 yılı 2.Hat Çimento Fabrikası Kurulum Yatırımı:

Toz tutma verimi düşük olan multisiklon filtre yerine, lurgi firmasından Çakıllı filtre temin edilerek 1989 yılında devreye alınmıştır.

1987 – 1989 yılı 1.Hat Çakıllı filtre Yatırımı:

Günlük 1.700 ton/gün klinker üretim kapasitesini 2.300 ton/gün klinkere çıkaracak olan kapasite artırım projesi Polysıus firmasına ihale edildi.

Projenin tamamlanması için uzun süreli duruş gerekmekteydi, yoğun satışlardan dolayı duruş gerçekleştiremedi. Ancak 2. Klinker üretim hattının devreye alınmasından sonra 1995 yılı Şubat ayı sonunda proje devreye alındı.1. hat klinker üretim kapasitemizde % 25 lik artış sağlanmıştır.

1986 – 1995 yılı 1.Hat Çimento Fabrikası Kapasite Artırımı Yatırımı:

1985 yılında 70 ton/saat kapasiteki çimento değirmeni alınmasına karar verildi. Tesis 1986 yılında devreye alındı.

1985 – 1986 yılı 3.cü Çimento Değirmeni Kurulum Yatırımı:

Döner fırında yakıt olarak fueloil yerine kömür kullanacak tesis kuruldu. Yakıtın % 100 kömüre çevirerek Fueloil kullanımına göre büyük ekonomi sağlandı.

1983 – 1984 yılı 1. Hat Kömür Değirmeni kurulum Yatırımı:

Günlük 1700 ton klinker üretim hattı ile yılda 600.000 ton/klinker üretimi yapması planlanan çimento fabrikası 12.Nisan.1973 yılında devreye alındı.

1969 – 1973 yılı 1.Hat Çimento Fabrikası Kurulum Yatırımı: