x
Şirketimiz Kurumsal / Şirketimiz

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuruluş

Göltaş Çimento, 2.000 ortak iştiraki ile 1969 yılında Türkiye’de 600.000 ton/yıl kapasiteli ilk özel sektör çimento fabrikalarından birisi olarak Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli yörelerinin çimento ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur.

Genel Bilgi

Göltaş Çimento’nun ana faaliyet konusu, ileri teknoloji ve tam otomasyon sistemlerini kullanarak klinker, çimento ve hazır beton üretmektir. Ürünler yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunulmaktır.

2019 yılı itibariyle yıllık klinker üretim kapasitesi 3.150.000 Ton, yıllık çimento üretim kapasitesi 5.068.800 Ton’dur.

Göltaş Çimento, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Aralık 1994 tarih ve 1227 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Ürünler

Göltaş Çimento, çimentonun hammaddesi olan Klinker ve son ürün olan Portland Çimento, Portland Kompoze Çimento, Puzolanik Çimento ve Sülfata Dayanıklı Çimento üretmektedir.

İhracat Yaptığı Ülkeler

Şirketimiz 43 Ülke'ye çimento ve klinker ihracatı yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Personel İstihdamı

Göltaş Çimento bünyesinde, alt işveren dâhil yaklaşık 650 personel çalışmaktadır.

Yönetim Sistemleri

Göltaş Çimento’da, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), OHSAS Yönetim Sistemi (OHSAS 18001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Enerji Yönetim Sistem (EnYS 50001) olmak üzere 5 yönetim sistemi ile Entegre Yönetim Sistemi vardır.