x
Hammaddeler ve Yarı Mamüller Ürünlerimiz / Hammaddeler ve Yarı Mamüller

SR 5 Klinkeri

Üretimi İçin Kullanılan Hammaddeler:

Kalker: Yapısında en az % 90 CaCO3 (kalsiyum karbonat) bulunduran kayaçlardır.

Marn: İçinde silis, killi maddeler ve demir oksit bulunan kalkerlerdir.

Demir Cevheri: Doğada genellikle Hematit olarak bulunan demir cevheri, çimento sanayinde pişme kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır.

Boksit: Bir alüminyum cevheri olan, SiO2 ve Al2O3 den oluşan boksit, alüminyum zenginleştirici olarak kullanılır.

Farin: Kalker, marn, demir cevheri ve boksitin bir arada öğütülmesiyle elde edilen, hammaddelerin oksitlerini (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve az miktardaki diğer oksitler) ihtiva eden homojen karışımdır.

SR5 (Tip V) Klinkeri: Farinin, C3A fazının gerekli sınırda kalmasına imkan verecek nitelikte hazırlanması ve yaklaşık 1450 0C sıcaklıkta sinterleşmesi sonucunda elde edilir. Sülfata dayanıklı çimento üretiminde kullanılır. Kütlece en az 2/3 oranında kalsiyum silikatlardan geri kalanı alüminyum ve demir ihtiva eden klinker fazları ile diğer bileşiklerden oluşan hidrolik bir maddedir.