x
Klinker ve Çimentolar Ürünlerimiz / Klinker ve Çimentolar

Portland Çimentosu Klinkeri

Üretimi İçin Kullanılan Hammaddeler:

Kalker: Yapısında en az % 90 CaCO3 (kalsiyum karbonat) bulunduran kayaçlardır.

Marn: İçinde silis, killi maddeler ve demir oksit bulunan kalkerlerdir.

Demir Cevheri: Doğada genellikle Hematit olarak bulunan demir cevheri, çimento sanayinde pişme kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır.

Boksit: Bir alüminyum cevheri olan, SiO2 ve Al2O3 den oluşan boksit, alüminyum zenginleştirici olarak kullanılır.

Farin: Kalker, marn, demir cevheri ve boksitin bir arada öğütülmesiyle elde edilen, hammaddelerin oksitlerini (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve az miktardaki diğer oksitler) ihtiva eden homojen karışımdır.

Portland çimentosu klinkeri: CaO, SiO2, Al2O3 ve az miktarda diğer bileşenlerden oluşan farinin, yaklaşık 1450 0C sıcaklıkta sinterleşmesi sonucunda elde edilir. Kütlece en az 2/3 oranında kalsiyum silikatlardan geri kalanı alüminyum ve demir ihtiva eden klinker fazları ile diğer bileşiklerden oluşan hidrolik bir maddedir.