x
Klinker ve Çimentolar Ürünlerimiz / Klinker ve Çimentolar

Demir Cevheri

Sanayinin en önemli hammaddelerinden birini oluşturan demir, saf halde gümüş parlaklığında olup kolayca oksitlendiğinden doğada nabit (serbest) halde ender olarak bulunur. Demir cevherleri oksitler, sülfürler, sülfatlar ve karbonatlar olmak üzere dört grupta toplanırlar.

Çimento sanayiinde en sık kullanılanlar; Hematit ve limonittir.

Hematit: Rengi kristal durumda demir siyahı ve bazen de alaca, agrega halindeyken de kırmızıdır. Kolay kırılır. Hematitin bileşiminde % 70 Fe ve % 30 oksijen vardır.

Limonit: Rengi sarımsı kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve siyahımsıdır. Limonit çok yaygın ve her yerde bulunduğu gibi ara sıra büyük yataklar yapan bir mineraldir.

Demir cevheri, üretici firmalardan satın alınarak temin edilmektedir.