x
Klinker ve Çimentolar Ürünlerimiz / Klinker ve Çimentolar

Kalker

Göltaş Çimento A.Ş.’nin kalker ihtiyacı yaklaşık 3 km mesafedeki kendi kalker ocaklarımızdan sağlanmaktadır.

Tersiyer yaşlı kireç yönünden zengin (kimyasal bileşiminde asgari %90 CaCO3 ihtiva eden) minerallere kalker (kireçtaşı) denir ve CaCO3 şeklinde gösterilir.

Kalkerin en saf şekilleri Kalsit ve Aragonittir. Kalker ve tebeşir ise en fazla yaygın olan şekilleridir.

Çimento hammaddesi olarak kullanılan kalker yataklarının fabrikaya yakın olması, ocak işletmesinin kolay olması, düşük rutubet içermesi ve homojen özellik taşıması çimento üretim maliyetlerini etkileyen en önemli faktörlerdir.

TS EN 197-1 Standardı’ na göre; çimento üretiminde kullanılacak kalker şu gereklilikleri sağlamalıdır:

  • Kalsiyum karbonat muhtevası (CaCO3) kütlece en az %75 olmalıdır.
  • Kil muhtevası 1,20g/100g’ı geçmemelidir.
  • Toplam organik karbon muhtevası %0,50’yi geçmemelidir.