x
Klinker ve Çimentolar Ürünlerimiz / Klinker ve Çimentolar

Marn

Kalker ve kilin doğada, %50-70 oranında kalker ve %30-50 oranında kil karışımından oluşmuş kayaca marn denilmektedir. İçinde silis, killi maddeler ve demir oksit bulunur.

Çimento klinkeri kalker ve kil içeren hammadde karışımının öğütüldükten sonra yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ile elde edilmektedir. Marn doğal olarak bu bileşimi taşıdığından veya bu bileşime çok yakın özellikte bulunduğundan ideal çimento hammaddesidir. Ayrıca kalkere göre daha yumuşak olması nedeniyle kolay öğütülebilmekte, kırma-öğütme işlemleri sırasında enerji tüketimi düşük olmaktadır.

Göltaş Çimento A.Ş.’nin ihtiyacı olan marn, fabrika sahasının kuzeybatısında yer alan yaklaşık 3 km mesafedeki marn ocaklarından sağlanmaktadır.