x
Klinker ve Çimentolar Ürünlerimiz / Klinker ve Çimentolar

Tras

Tras doğal bir puzolandır. Doğal puzolanlar, TS EN 197-1’de belirtildiği gibi tarif ve tayin edilen reaktif SiO2 muhtevası kütlece en az % 25,0 olan doğal kayaçlardır.

Doğal puzolanlar; kendileri hidrolik özellik göstermeyen, ince öğütüldüğünde ve suyun mevcudiyetinde normal çevre sıcaklığında çözünmüş kalsiyum hidroksitle [Ca(OH)2], kalsiyum silikat ve kalsiyum alüminat bileşikleri oluşturarak hidrolik özellik göstererek dayanım oluşturan maddelerdir. Esasen reaktif silisyum dioksit (SiO2) ve alüminyum oksit (AI2O3)'den oluşmuş olup, geri kalan kısmı demir (III) oksit (Fe2O3) ve diğer oksitlerden oluşur.

Tras ihtiyacı fabrikamıza yakın ocaklardan karşılanmaktadır.

Doğal puzolanın, belirli bir incelikte öğütüldüğünde, su ve sönmüş kireç [Ca(OH)2] ile oluşturduğu basınç dayanımı cinsinden tespit edilen hidrolik özelliği (puzolanik aktivite) tespit edildikten sonra, katkı maddesi olarak kullanımının uygunluğuna karar verilir.