x
Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul

Toplantı Gündemleri

Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Vekaleten Oy Kullanma Formu